Stichting MuziCan – Muses at work

Bestuur
Konstantin Koukias – Voorzitter
Richard Stuivenberg – Penningmeester
Joke Schulkes-van de Pol – Secretaris
Marion von Tilzer - 
Artistiek directeur 


Stichting MuziCan heeft als doel om vanuit diverse culturele achtergronden compositieopdrachten te verstrekken en deze uit te laten voeren. Deze composities kunnen geschreven zijn voor concertpodia, of tot stand komen in samenwerking met andere kunstdisciplines, zoals film, dans, theater of installaties.

Verder ondersteunt de stichting onderzoek hoe muziek uit verschillende muzikale tradities met elkaar verbonden kan worden. De stichting is bovendien geïnteresseerd om de kennisoverdracht op dit terrein te stimuleren door middel van lessen en workshops.

 

Beleidsplan 2018 - 2021


Hier is het actuele beleidsplan 2018-2021 van Stichting MuziCan – muses at work, gevestigd in Amsterdam, vastgesteld op de bestuursvergadering van januari 2018. Indien nodig zal dit beleidsplan jaarlijks worden aangepast. Dit is voor het laatste gebeurd in november 2019.
De stichting werd in 2006 opgericht rond het CD & operaproject Kirvani Revisited van de Duits-Nederlandse componiste/pianiste Marion von Tilzer. Sindsdien zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd onder de vlag van de stichting:


 * 2008 - Kirvani Revisited CD opnamen (met steun van Thuiskopiefonds en Gravin van Bylandt Stichting), uitgebracht op Challenge Records 2008
 

 * 2010/2011 - Blue Planet - Hommage to Mother Earth: A Suite for 6 musicians + 1 dancer in co-productie met het Orgelpark Amsterdam en MuziCan Foundation (uitvoeringen in Amsterdam en Alkmaar, 2010 & 2011)
 

 * 2014 - de stichting is betrokken geweest bij een concert rond The Secret Keymasters (Challeng e Records 2014) in Splendor Amsterdam.
 

 * 2016 Demo muziekopname van Das Verschenkte Weinen (Studio Norbert Veel NVG Geluidsproducties) om het aan verschillende uitgevers te presenteren.

  *2017 De filmopera A Day in June (v.a. 2017), mogelijk gemaakt door o.a. financiële ondersteuning van Prins Bernhard Cultuurfonds NH, vanuit het Projectenbudget ‘Alkmaar Maakt het!’ en crowdfunding via Voordekunst. Orphic Film trad op als uitvoerend producent namens Stichting MuziCan. Written in Music is mediapartner. In 2019 ontving A Day in June de Founder L’Eclisse Award, als ‘outstanding Arthousefilm’ tijdens het Chicago Internationale Arthouse Filmfestival Blowup Filmfest.

  * 2018/19 Ten Songs of Change met teksten van Lulu Wang, Muziek van Marion von Tilzer, uitgevoerd door celliste Maya Fridman (vc, vocals) & Marion von Tilzer (piano). Dit project werd mogelijk gemaakt o.a. met financiële ondersteuning van Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gravin van Bylandt Stichting). De première vond plaats tijdens het Grachtenfestival Amsterdam 2019.
CD-maatschappij TRPTK (Brendon Heinst) heeft toegezegd om deze voorstelling op hun label uit te brengen. Verder is het plan is om deze productie in Nederland, België, Engeland en China te tonen. De tourneeplanning wordt verzorgd door Mary Kaptein Management (zie www.marykaptein.com/2019/10/04/ten-songs-of-change)
De stichting richt zich vanaf 2017 op de ontwikkeling en uitvoering van projecten die, volgens het doel van de stichting, de creatie en uitvoering van nieuwe muziekstukken mogelijk maken, bij voorkeur vanuit verschillende culturele invalshoeken.

In november 2017 is een nieuw bestuur samengesteld, bestaande uit voorzitter Konstantin Koukias, penningmeester Richard Stuivenberg (verantwoordelijk voor de administratieve verplichtingen – zoals kwartaalaangifte omzetbelasting en opstellen jaarrekening) en een vacature voor de functie van secretaris (zie onderaan voor korte biografieën van de bestuursleden).

In april 2021 is Dr. Joke Schulkes-van de Pol als secretaris bijgetreden. 


STRATEGIE
Stichting Muzican heeft volgens artikel 3.1 van haar statuten als doel muziekcomposities te doen maken en uitvoeren die geïnspireerd zijn door diverse culturele tradities. De uitvoeringen kunnen plaatsvinden in pure concertvorm of in samenwerking worden geproduceerd met andere kunstdisciplines. De stichting geeft hiertoe compositieopdrachten en onderzoekt de mogelijkheden deze composities te verbinden met bijv. dans, film en/of theater. De stichting kan ook workshops of andere educatieve activiteiten verzorgen op het gebied van componeren vanuit verschillende culturele tradities. Met haar doelstellingen beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.
Het project A Day in June is een goed voorbeeld van het soort project dat de stichting wil ondersteunen: muziek, theater, poëzie, beeldende kunst en film smelten hierin samen tot een intense filmopera die in 2018 in productie is genomen (zie www.adayinjune.nl)
De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel positief projectsaldo zal worden herbestemd voor de ontwikkeling van nieuwe projecten. Bij liquidatie van de stichting zal een eventueel positief eigen vermogen door het bestuur worden gedoneerd aan een Algemeen Nut Beogende Instelling met vergelijkbare doelstellingen.


BELEID
De stichting geeft compositieopdrachten en stimuleert dat deze composities worden uitgevoerd, concertant, voor een cd-opname of in een samenwerking met andere kunstdisciplines, zoals b.v. film, theater, dans en installaties.
Het bestuur van de stichting zoekt hiervoor actief naar fondsen, sponsors en donateurs die willen bijdragen aan de doelstellingen van de stichting en haar afzonderlijke projecten.
De stichting heeft geen eigen vermogen en streeft ook niet naar de opbouw daarvan. Alle inkomsten van de stichting komen direct ten goede aan nieuwe projecten die passen binnen de doelstellingen. Per project wordt een projectbegroting opgesteld, waarin een klein deel (maximaal 5% per project) gereserveerd wordt voor beheerkosten (bankkosten, ontwikkeling en hosting website, etc.). De stichting heeft verder geen kosten; bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden (zie art. 3.3 van de statuten) en de stichting heeft geen kantoor.
De stichting publiceert stelt jaarlijks vóór 1 juli van het daarop volgende jaar haar jaarrekening vast en publiceert deze op deze site.

Onderaan zie: 

A. Biografieën bestuursledenStatuten 
B. Stichting Muzican – muses at work
C. Recent uittreksel KvK
D. Jaarrekening 2017, 2018

 

Bestuursleden St. MuziCan

Konstantin Koukias (voorzitter)
Grieks-Tasmaanse componist en operaregisseur, woonachtig in Amsterdam. Zijn avant-garde benadering voor de uitvoering van
opera’s resulteerde in hybride producties als Days and Nights with Christ, to Traverse Water, MIKROVION (small life-36 images in a Phantom Flux of Life), The Divine Kiss, Tesla-Lightening in his Hand, en meer recent in The Barbarians, geïnspireerd op het beroemde gedicht Wachten op de barbaren van Constantine Cavafy, geschreven in opdracht van het Museum of Old and New Art in Hobart. Zijn werk reikt van grootschalige muziektheater-& operaproducties tot en met mobiele installaties voor kunst-events. Met zijn Incantation II for soprano and digital delay won hij de International Valentino Bucchi Vocal Prize in Rome in 1997. Koukias ontving talloze opdrachten en prijzen. Tot zijn scenische ontwerpen horen de internationaal geprezen Odessey en Medea. In 2014 vond de Nederlandse première plaats van Kimisis –Falling Asleep, een kameropera voor sopraan en elektronische trombone, in Splendor Amsterdam en deze productie was ook te zien op het Karavaan Festival. In 2015 volgt The Boy Who Fell Out of The Sky - voor ondes-Martenot en orkest.

Richard Stuivenberg (penningmeester)
Geboren in 1969 in Leeuwarden. Werkte na zijn studie Kunst en Kunstbeleid
als tekstschrijver/redacteur voor de culturele sector. Bekwaamde zich later in organisatie en financiën van onderwijs en cultuur. Werkt momenteel als beleidsadviseur en project(bege)leider bij OOG Onderwijs en Jeugd, en verzorgt daarnaast de bestuurs- en managementondersteuning van St.Scholen van het Rozenkruis. Woont in Almere. Zie verder https://www.linkedin.com

 

 

 

 

Joke Schulkes-van de Pol  (secretaris) 

Arts, huisarts n.p., woonachtig in Amsterdam.

Joke heeft destijds haar studie geneeskunde in Nijmegen afgerond. Zij is gehuwd. Na haar studie heeft zij zich in Amsterdam als huisarts gevestigd en gedurende 36 jaar samen met haar associé een duopraktijk in Amsterdam gerund. De eerste 8 jaar daarvan combineerde zij dat met het Coördinatorschap Pijnbestrijding in het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis.  Zij was lid van het dagelijks bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en later van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Weer later was zij lid van de Raad ven Toezicht van het NHG. Lange tijd maakte zij ook deel uit van de Raad van Advies van Medisch Contact, het weekblad van de KNMG. Zij heeft deelgenomen aan diverse landelijke activiteiten rondom de (huis)artsenopleiding en leidde ook  in haar eigen praktijk jonge huisartsen op.  Joke is vice voorzitter van het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van Zon/Mw en voorzitter van de Stichting Fonds Alledaagse ziekten, dat wetenschappelijk onderzoek naar alledaagse ziekten in de huisartsenpraktijk stimuleert en financiert. Verder past zij één dag per week met veel plezier op haar kleinkinderen en heeft als hobby’s lezen, piano spelen, wandelen en tuinieren.